Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +





 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 18 MAJA 2020 R.
   Opublikowano 06-05-2020 o godz: 10:59  przez użytkownika: jacek
1. Do 7 czerwca 2020r. funkcjonowanie szkoły jest ograniczone. Nauczanie będzie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
3. Od 18 maja br. przywrócono możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia mogą być realizowane na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

4. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole.
5. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Harmonogram konsultacji indywidualnych lub grupowych zostanie przekazany uczniom przez wychowawców klas.
6. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Harmonogram konsultacji indywidualnych lub grupowych zostanie przekazany uczniom przez wychowawców klas.
7. Zajęcia na terenie szkoły będą prowadzone zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.


Beata Komosa
Dyrektor Szkoły

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/