Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Klauzula informacyjna w związku z realizacją zdalnego nauczania
   Opublikowano 03-04-2020 o godz: 12:32  przez użytkownika: jacek
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 administrator danych osobowych Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-Maja w Jaświłach – Jaświły nr 71, 19-124 Jaświły na zasadzie art. 13 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej : RODO, informuje, iż

• dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu realizacji nauki zdalnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
• dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy z administratorem oraz po jej zakończeniu :
a) przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego,
b) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
c) do odwołania zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
• Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO; sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO; usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO; przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
• Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,
• Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W zakresie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne;
• Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/