Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Opublikowano 15-12-2020 o godz: 15:51  przez użytkownika: jacek
Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach reprezentowana przez Beatę Komosa – Dyrektora, z siedzibą Jaświły 71, 19-124 Jaświły, tel.85 716 80 51, fax. 85 727 80 52, http://gimnazjum.jaswily.pl/gimnazjum/, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z SIWZ złożono 7 ofert.

Wybrana została oferta Nr 2:
EVENT EXTREAM, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K
ul. Marii Konopnickiej 7/4
10-168 Olsztyn
Oferowana cena: 204 990,60zł
Uzasadnienie wyboru: oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą ilość punktów w oparciu o kryterium ceny.

streszczenie ofert oraz pełen tekst informacji

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/