Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
   Opublikowano 20-01-2020 o godz: 21:32  przez użytkownika: jacek
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach”
Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp.

1) Otwarcie ofert odbyło się 20.01.2020 r. o godz. 10:02 w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach, Jaświły 71, 19-124 Jaświły
2) Na realizację ww. zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 225 552,60 zł brutto.
3) Oferty złożyli:
Oferta Nr 1:
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
cena ofertowa – 262 448,55 zł brutto
termin wykonania – 31.12.2020
okres gwarancji – nie dotyczy
warunki płatności - termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/