Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Zarządzenie dyrektora
   Opublikowano 30-09-2019 o godz: 22:47  przez użytkownika: jacek
Zarządzenie nr 1/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczychNa podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ((Dz. U.
z 2018 r. poz. 1148 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w dniach:

1. 15 października 2019 r.
2. 2 stycznia 2020 r.
3. 3 stycznia 2020 r.
4. 21 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
5. 22 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
6. 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
7. 12 czerwca 2020 r.
8. 22 czerwca 2020 r.

§ 2. Harmonogram organizacji pracy szkoły w ww. dniach zostanie ustalony w terminie późniejszym.

§ 3. Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców o ustalonych terminach dni wolnych oraz poinformowaniu rodziców o zapewnieniu opieki nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry