Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami
   Opublikowano 10-02-2019 o godz: 21:03  przez użytkownika: jacek
5 lutego 2019 roku odbyło się ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami. Przybyłych rodziców powitała dyrektor szkoły – p. B. Komosa i przedstawiła porządek spotkania.
Na początku p. M. Bartnik - przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji- zapoznała zebranych z raportem z ewaluacji wewnętrznej. Ogólną sytuację wychowawczą szkoły przedstawił przewodniczący zespołu wychowawczego - p. T. Kłubowicz, a statystykę wyników nauczania i zachowania wicedyrektor – p. H. Bierć.

Przypomniano również zasady wynikające ze Statutu Szkoły, dotyczące przyznawania uczniom nagród i udzielania kar. W swoim wystąpieniu pani dyrektor podkreśliła, że „każdego roku jednym z głównych zadań naszej szkoły jest bezpieczeństwo uczniów”. Zachęciła jednocześnie rodziców do dialogu z wychowawcami, nauczycielami, z dyrekcją do poszukiwania wspólnych rozwiązań uwzględniających prawo wszystkich uczniów do indywidualnego, równego traktowania zarówno w procesie nauczania jak i wychowania.
Następnie pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Odczytała także list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji dotyczący przeciwstawianiu się zjawisku używania substancji psychoaktywnych. Zapewniła rodziców, ze tematyka „dopalaczy” została ujęta w planach i jest realizowana przez wychowawców klas podczas lekcji wychowawczych. Na koniec pani dyrektor podziękowała za liczny udział w spotkaniu. Rodzice uczniów klas 0 - VII udali się na spotkania z wychowawcami. Rodzicom uczniów klas VIII i oddziałów gimnazjalnych p. J. Dojnikowski przedstawił zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, natomiast dyrektor ZSOiZ w Mońkach – p. K. Falkowski, przedstawił ofertę edukacyjną swojej szkoły. Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami. Rodzice mieli również możliwość indywidualnego spotkania się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/