Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami
   Opublikowano 09-10-2017 o godz: 16:53  przez użytkownika: jacek
Ogólnoszkolne spotkanie Dyrekcji i Rady Pedagogicznej z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Jaświłach rozpoczynające rok szkolny 2017/2018 odbyło się 28 września 2017r. o godz. 15.30.

Dyrektor p. B. Komosa powitała przybyłych rodziców, przedstawiła porządek spotkania a następnie zapoznała rodziców z ważnymi zmianami wynikającymi z reformy oświatowej oraz z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018, którymi są :
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w czerwcu 2017r. przedstawiła koordynator zespołu ds. ewaluacji p. M.Bartnik . W dalszej części wicedyrektor p. H. Bierć
zaprezentowała główne kierunki pracy szkoły. Z działaniami wychowawczo –profilaktycznymi ujętymi w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zgromadzonych zapoznał przewodniczący zespołu wychowawczego p. T.Kłubowicz.

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/