Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +





 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych
   Opublikowano 01-07-2016 o godz: 21:39  przez użytkownika: jacek
OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół w Jaświłach zaprasza do składania ofert
na wykonanie zamówienia pn.:
dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Zespołu Szkół w Jaświłach na rok szkolny 2016/2017
(opis zamówienia)

1. Termin składania ofert: 15.07.2016r. godz.10.00
2. Miejsce składania ofert: Zespół Szkół w Jaświłach /sekretariat pokój nr 13/
3. Forma składania ofert:
- poczta elektroniczna: sekretariat@jaswily.pl
- pisemnie na adres: Zespół Szkół w Jaświłach, Jaswiły71, 19-124 Jaświły
4. Termin realizacji zamówienia: rok szkolny 2016/2017 (tj. 1.09.2016r. – 31.08.2017r.)
5. Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena
7. Inne postanowienia: --------------------------------
8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:
pod numerem telefonu 857278050
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2014 z dnia 1 września 2014r. z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust.2 Kodeksu Cywilnego.

zalacznik_nr_2_oswiadczenie.docx
zalacznik_nr_1_formularz.docx
zalacznik_nr_3_umowa_3.docx
zapytanie_ofertowe.tif
zapytanie_ofertowe-str2.tif

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/