Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Dyrektor Zespołu Szkół w Jaświłach zaprasza do składania ofert
   Opublikowano 23-07-2015 o godz: 15:41  przez użytkownika: jacek
OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół w Jaświłach zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. na zakup i dostawę mięsa, przetworów mięsnych, drobiu, ryb, mrożonek i art. spożywczych na rok szk.2015/16

(opis zamówienia)

1. Termin składania ofert: 11.08.2015r.
2. Miejsce składania ofert: Zespół Szkół w Jaświłach,19-124 Jaświły
3. Forma składania ofert: pisemna
4. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2015r. do 24.06.2016r.
5. Warunki udziału w postępowaniu: zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena
7. Inne postanowienia: --------------------------------------------
8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: 85 7278050
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2014 z dnia 1 września 2014r. z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust.2 Kodeksu Cywilnego.

formularz_cen.-rybamrozonki.doc
formularz_cenowy-mieso.doc
formularz_cenowy_-_art.spozyw.owoce.doc
formularz_pieczywo.doc

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/