Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  OGŁOSZENIE
   Opublikowano 20-07-2015 o godz: 17:00  przez użytkownika: jacek
OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół w Jaświłach zaprasza do składania ofert
na wykonanie zamówienia pn.:
naprawa autobusów szkolnych
(opis zamówienia)

1. Termin składania ofert: 28.07.2015
2. Miejsce składania ofert: Zespół Szkół w Jaświłach
3. Forma składania ofert: poczta elektroniczna sekretariat@jaswily.pl
4. Termin realizacji zamówienia: do 20.08.2015
5. Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena
7. Inne postanowienia: --------------------------------
8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: pod numerem telefonu 857278050
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2014 z dnia 1 września 2014r. z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust.2 Kodeksu Cywilnego.
ZAKRES ROBÓT
AUTOBUS AUTOSAN BMN90ET
1. Wycięcie skorodowanego progu w przednich drzwiach, wstawienie nowego i konserwacja.
2. Naprawa mocowania ramienia lusterka prawa strona oraz naprawa lustra tego ramienia wypracowane gniazdo sterowania elektrycznego.
3. Uszczelnienie układu pneumatycznego (szybko uchodzi powietrze z układu pneumatycznego do 6 atm.).
4. Sprawdzenie zawieszenia przedniej i tylnej osi.
5. Wymiana zaworów blokujących hamulce przy otwartych drzwiach.
6. Naprawa sterowania elektryczno pneumatycznego podnoszenia autobusu na poduszkach.
7. Wymiana śruby i nakrętki pokrywy w korytarzu nadwozia nad skrzynią biegów.
8. Wymiana złącza elastycznego przy kolektorze układu wydechowego.
9. Wymiana paska wentylatora.
10. Naprawa rozrusznika.
AUTOBUS AUTOSAN BMNE700
1. Wymiana sworzni zwrotnicy w belce przedniego zawieszenia, przetoczenie bębnów, nitowanie nowych okładzin, naprawa wałków rozpieraków poprzez napawanie, przetoczenie, wymiana tulejek.
2. Przetoczenie bębnów tylnej osi, naprawa wałków rozpieraków, wymiana tulejek, wymiana okładzin, naprawa szczęk, montaż.
3. Wymiana tulejek 4-ch resorów i sworzni, przełożenie przekładki wspornika resoru z tyłu na przód resoru tylnego strona lewa.
4. Naprawa resoru przedniego strona lewa, wymienienie pękniętego pióra i część piór zużytych.
5. Naprawa siłowników tylnych – uchodzi powietrze.
6. Naprawa drążka zmiany biegów, wymiana krzyżaka kom. i sprawdzenie pozostałych elementów połączeń.
7. Mocowanie siedzeń i usztywnienie oparć.
8. Naprawa siedzenia kierowcy, wymiana zaworu poziomującego regulacja.
9. Przerobienie podestu dla wózka inwalidzkiego: skrócenie podestu, wspawanie nowych zaczepów, przerobienie mocowania na otworowe i dopasowanie, aby zamykały się drzwi, zamalowanie, zmiana zamocowania pasa bezpieczeństwa.
10. Wykonanie zaworu pompowania powietrza do układu w czasie holowania.
11. Wymiana przegubów drzwi przednich cięgno dolne drzwi przednie.
12. Wymiana koła napędu alternatora.
13. Zderzak tylny obniżyć ok. 3mm ociera o pokrywę komory silnika.
14. Wykonanie pomiaru ciśnienia oleju czujnikiem manualnym – w razie potrzeby wymiana na nowe.AUTOBUS AUTOSAN BMNC568
1. Wycięcie skorodowanej blachy na drzwiach tylnych, wspawanie nowej, szpachlowanie, lakierowanie.
2. Wycięcie blachy za tylnym kołem, konserwacja części odsłoniętej kratownicy, mocowanie blachy, lakierowanie.
3. Wzmocnienie części podłogi korytarza, wyłożenie korytarza nową wykładziną, obróbka listwami aluminiowymi.
4. Wymiana szpilek w kole lewym i prawym tylnego mostu, demontaż kół, zdjęcie bębnów, wymiana szpilek i montaż.
5. Uszczelnienie uszczelek szyb bocznych okiennych silikonem – czyszczenie ze starego silikonu i wprowadzenie nowego.
6. Spawanie pękniętych siedzeń i wzmocnienie ramek przed pękaniem, mocowanie poluzowanych siedzeń do podłogi i wsporników na ścianach bocznych, malowanie części spawanych.
7. Wymontowanie pompy wtryskowej i sprężarki, uszczelnienie wycieku oleju ze sprężarki, montaż, mycie z zacieków olejowych.
8. Wymiana wieszaków resorów tylnych i przednich.
9. Wymiana uszczelki szyb tylnych, podspawanie skorodowanego podszybia, konserwacja.

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/