Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Jan Paweł II jakiego znam, pamiętam
   Opublikowano 13-04-2015 o godz: 17:41  przez użytkownika: jacek
Jan Paweł II jakiego znam,
pamiętam
II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Jan Paweł II jakiego znam, pamiętam”

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych

1.Postanowienia ogólne:
- celem konkursu „Jan Paweł II jakiego znam, pamiętam” jest wzbudzanie zainteresowania uczniów życiem i nauczaniem Ojca Świętego oraz pobudzanie uczniów do wyrażania swoich myśli po przez sztukę
- organizatorem konkursu „Jan Paweł II jakiego znam, pamiętam” jest Zespół Szkół w Jaświłach
- treść niniejszego regulaminu oraz karta zgłoszenia będzie udostępniona
na stronie:www.zespolszkol.jaswily.pl
2.Zasady konkursu:
- konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. 4-6 (kategoria I)
i gimnazjum (kategoria II)
- konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe
- formą dopuszczającą pracę do konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna formatu szkoła podstawowa A4, gimnazjum A3 w dowolnej technice. Prosimy
o niewykonywanie prac z materiałów, które mogą ulec łatwemu uszkodzeniu (prace przestrzenne)
- tematyką pracy konkursowej jest przedstawienie osoby Jana Pawła II oczami dzieci i młodzieży. Wspomnienie wizerunku Papieża Polaka
- prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres organizatora

3. Przebieg konkursu
- prace należy przesłać do 17 kwietnia 2015 roku na adres szkoły Zespół Szkół
w Jaświłach, 19-124 Jaświły, Jaświły 71
- prace doręczone po określonym w regulaminie terminie, nie wezmą udziału w konkursie. Liczy się data wpłynięcia pracy do organizatora konkursu
- oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora
w terminie do 24 kwietnia 2015 roku
- wyniki Konkursu zastaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Jaświłach
- podsumowanie wyników konkursu zostanie oficjalnie ogłoszone na Wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II, która odbędzie się dnia 30 kwietnia 2015 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w podsumowaniu konkursu.
4. Nagrody:
- Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody rzeczowe za miejsca I- III w obydwu kategoriach. Przewidziane są wyróżnienia w obydwu kategoriach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE ABY PAMIĘĆ O „NASZYM” PAPIEŻU ZAWSZE BYŁA ŻYWA!

Regulamin i karta zgłoszenia - do wydruku

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/