Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego
   Opublikowano 14-07-2014 o godz: 20:16  przez użytkownika: jacek
OGŁOSZENIE
o sprzedaży mienia ruchomego
Zespołu Szkół w Jaświłach


1. Nazwa i siedziba szkoły: Zespół Szkół w Jaświłach, Jaświły 71, 19-124 Jaświły
2. Miejsce i termin składania ofert zakupu: sekretariat Zespołu Szkół w Jaświłach 19-124 Jaświły 71 do dnia 20.08.2014 r. do godz. 11.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta na zakup mienia Zespołu Szkół w Jaświłach”

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane mienie: Zespół Szkół w Jaświłach 19-124 Jaświły 71, poniedziałek - piątek w godz. 9.00 – 15.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym tel. 85 727 80 50.
4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego: Wóz asenizacyjny, pojemność 4 500 litrów, rok produkcji 1990, posiada kompresor rotacyjny z przekładnią T-529/1.
5. Cena sprzedaży:
Wóz asenizacyjny - 5 000,00 zł brutto
6. Wymagania jakie powinna spełniać oferta:
a) Imię, nazwisko i adres lub nazwa (firmy) z siedzibą oferenta;
b) Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (przelew);
c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie
z imieniem, nazwiskiem i adresem (lub nazwą firmy) w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego sprzedaż w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
8. Organizatorowi sprzedaży przysługuje prawo zamknięcia sprzedaży bez podania przyczyn.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jaświłach
Beata Komosa

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/