Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Edukacja wczesnoszkolna w gminie Jaświły-sukces od początku
   Opublikowano 21-08-2012 o godz: 15:01  przez użytkownika: jacek
Projekt „ Edukacja wczesnoszkolna w gminie Jaświły-sukces od początku’’
w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

W Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach od marca 2012r. w ramach projektu ."Edukacja wczesnoszkolna w gminie Jaświły-sukces od początku" realizowanego w ramach Priorytetu IX prowadzone są następujące dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III:
1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
3. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
4. zajęcia rytmiczno - taneczne ;
5. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem
nauk matematyczno – przyrodniczych ;
6. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z uwzględnieniem zdolności językowych
/język angielski/;
7. zajęcia dla dzieci z deficytem uwagi.

Ponadto uczniowie są objęci wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/