Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012
   Opublikowano 28-05-2012 o godz: 17:00  przez użytkownika: jacek
Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/188/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012” – Poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007-2013 (Dz. URZ. WOJ. PODL. 2012.1430).

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2011/2012, za który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 20 lipca 2012r., na formularzu określonym uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz warunki znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dziale Edukacja: www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/
Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: Tel. (085) 74 97 536, III piętro, pokój 307).

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/