Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO- LITERACKIEGO
   Opublikowano 17-12-2012 o godz: 21:23  przez użytkownika: jacek

REGULAMIN GMINNEGO
KONKURSU PLASTYCZNO- LITERACKIEGO
pt. „ Moja książeczka o prawach dziecka ”

1. ORGANIZATORZY
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
Biblioteka Gminna w Jaświłach

2. CELE KONKURSU
- zapoznanie dzieci z Konwencją o Prawach Dziecka - z prawami i wynikającymi z nich
obowiązkami,
- przypomnienie dzieciom sylwetki Janusza Korczaka i jego działalności na rzecz dzieci,
- propagowanie twórczości dziecięcej,
- podjęcie działań promujących Rok Janusza Korczaka i Rok Praw Dziecka

3. HARMONOGRAM KONKURSU
a. ogłoszenie konkursu: 03 grudzień 2012 r.
b. nadsyłanie prac na konkurs: od 4 grudnia do 15 stycznia 2013r.
c. posiedzenie jury: do 20 stycznia 2013r.
d. ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów : podczas zimowiska
e. umieszczenie wyników na stronie gminy oraz szkoły: do 1 lutego 2013r.

4. KATEGORIE WIEKOWE
- klasy 0 – III szkoły podstawowej
- klasy IV- VI szkoły podstawowej

5. TECHNIKA I FORMAT
- technika – dowolna
- format - dowolny

6. ZASADY ZGŁASZANIA
- Prace zgłoszone na konkurs mogą być rezultatem pracy zespołowej. Grupa nie
może liczyć więcej niż 5 osób. Dopuszczalna jest pomoc dorosłych.
- Do każdej pracy musi być dopięta karta zgłoszenia.


7. KOMISJA
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

8. KRYTERIA OCENY
a. zgodność z tematyką konkursu
b. interesujące spojrzenie na zagadnienie praw i obowiązków dzieci
c. styl wypowiedzi i poprawność językowa
d. estetyka wykonania
e. pomysłowość

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora. Nagrodzone prace będzie można wypożyczać w bibliotece gminnej.
Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe
warunki.

Organizator konkursu jest uprawniony do zamieszczenia w serwisach internetowych, informacjach prasowych oraz dokumentacji konkursowej imienia i nazwiska opiekuna oraz nazwisk uczniów, których książeczki zostaną nagrodzone w konkursie.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia konkursu. Uczestnicy mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

Osoba odpowiedzialna za realizację konkursu ze strony Organizatora:
p. Beata Komosa ( Tel. 857278050)

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/