Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Otwarcie Gminnego Centrum BRD
   Opublikowano 21-11-2012 o godz: 19:55  przez użytkownika: jacek
15.11.2012r. w Zespole Szkół w Jaświłach miało miejsce otwarcie Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstało w wyniku Porozumienia zawartego między Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku a Gminą Jaświły. Celem Centrum jest: podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów z terenu Gminy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę motorowerową i rowerową oraz uświadomienie młodzieży zagrożeń, jakie wynikają z uczestnictwa w ruchu drogowym.


Wicedyrektor Zespołu Szkół w Jaświłach Beata Komosa powitała przybyłych na uroczystość gości w osobach:
1. Mieczysław Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
2. Marek Frąckiewicz – Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego , Kształcenia Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku
3. Jan Joka – Wójt Gminy Jaświły
4. Marek Jarosz – Zastępca Wójta Gminy Jaświły
5. nadkom. Paweł Maciejuk - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
6. Anetta Grochowska- Kasperowicz – asp. sztab. Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku;
7. Ewa Puciłowska – asp. Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
8. Michał Marcin Freino – Zastępca Dyrektora WORD w Białymstoku
9. Anna Tomaszewska – Specjalista ds. Organizacyjno – Prawnych WORD w Białymstoku
10. Andrzej Łapiński – Komendant Powiatowej Policji w Mońkach
11. Dorota Szypulska – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Jaświłach
12. Jarosław Bojarzyński – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Jaświły
13. Ks. Grzegorz Bołtruczuk – Proboszcz Parafii w Jaświłach
14. Ewa Bartnik – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce
15. Marta Bartnik – Dyrektor Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej
16. Jarosław Lewocz – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaświłach
17. Renata Lewocz – Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Jaświłach

W dalszej części wystąpienia podziękowała za inicjatywę Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, który wyposażył Centrum w sprzęt służący do nauki jazdy: cztery rowery, rowerowy tor przeszkód, wyposażenie do rowerów: kaski, ochraniacze i kamizelki, ponadto telewizor , odtwarzacz DVD wraz z kompletem filmów o tematyce edukacyjno –dydaktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym , plansze sytuacyjne inne materiały edukacyjne oraz Wójtowi Gminy Jaświły za przekazanie motoroweru i zapewnienie środków finansowych na prowadzenie zajęć z Wychowania Komunikacyjnego GC BRD przy szkole . Poinformowała zebranych, że w ramach środków budżetowych szkoły przystosowano pomieszczenie do prowadzenia zajęć, ponadto pracownia została wzbogacona o 4 laptopy, drukarkę oraz meble.
W swoim wystąpieniu podkreśliła, że tematyka związana z bezpieczeństwem uczniów w ruchu drogowym, szczególnie w miesiącach jesiennych, realizowana jest w Zespole Szkół w Jaświłach już od wielu lat we współpracy z Gminą , Policją , rodzicami, innymi instytucjami. Każdego roku w trzecią niedzielę listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, który dla całej społeczności międzynarodowej jest wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych na drogach oraz ich najbliższych. Jest też okazją do podejmowania wielu przedsięwzięć w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym , dlatego data otwarcia Gminnego Centrum BRD nie była przypadkowa. Wyraziła przekonanie , że nowy obiekt przyczyni się do wzbogacenia wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz usprawni ich umiejętności w zakresie poruszania się pojazdami . Na zakończenie dodała, że obecność zaproszonych gości jest wyrazem tego, że bezpieczeństwo drogowe jest kwestią ważną dla nas wszystkich i wszyscy możemy przyczynić się do jego zwiększenia.
Uroczystość uświetniły występy uczniów klas 0 -III (przygotowanych przez Panie: Barbarę Olechno i Beatę Komosa), którzy zaprezentowali wiersze, piosenki i scenki dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach. Na zakończenie wszyscy zebrani mogli wysłuchać piosenki, obejrzeć układ aerobikowo- taneczny oraz taniec nowoczesny w wykonaniu starszych uczennic ( przygotowanych przez Panie: Joannę Rożko, Alicję Mieczkowską oraz Pana Tomasza Kłubowicza .

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/