Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Ważna informacja!
   Opublikowano 31-08-2011 o godz: 12:49  przez użytkownika: jacek
Wójt Gminy Jaświły informuje, że w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna" do dnia 16 września 2011r. w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Jaświły będą przyjmowane wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum, uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wnioski o przyznanie świadczenia są dostępne i należy je składać w szkołach, do których będą uczęszczać dzieci w roku szkolnym 2011/2012

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół na terenie Gminy Jaświły.

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/