Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Unieważnienie postępowania przetargowego
   Opublikowano 28-07-2011 o godz: 14:40  przez użytkownika: jacek
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Z.Sz.341-6/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Jaświłach poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm./ zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Jaświłach poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

W postępowaniu na przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Jaświłach poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 28 lipca 2011 r. do godz. 11:00 została złożona 1 oferta. Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 5 000 zł.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jaświłach
mgr Mirosław Pycz

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/