Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  Unieważnienie postępowania
   Opublikowano 13-08-2010 o godz: 14:10  przez użytkownika: jacek
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Z.Sz.341-10/2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jaświłach i z powrotem do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2010/2011.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759/ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jaświłach i z powrotem do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2010/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Uzasadnienie

W postępowaniu na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jaświłach i z powrotem do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2010/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 13 sierpnia 2010 r. do godz. 10:00 została złożona 1 oferta. Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 9670,00 zł.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/