Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach - +

 

 

GDZIE JESTEŚMY?

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach

Jaświły 71

19-124 Jaświły

tel. 085 7168051

      085 7278050

fax. 085 7278051

 

 Dyrektor - Beata Komosa
085 7278052

 Wicedyrektor - Halina Bierć
085 7278055

 Intendentka: 085 7278053

 Pokój naucz. 085 7278054

 Pedagog: 085 7278056

 Higienistka: 085 7278058

 Dyżurka: 085 7278057

 

email:sekretariat@jaswily.pl

 

 

| |
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
   Opublikowano 10-08-2009 o godz: 16:36  przez użytkownika: jacek
Zespołu Szkół w Jaświłach informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Jaświłach w roku szkolnym 2009/2010”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku
Spółka Akcyjna , ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok
Cena oferty brutto : 4,28 zł za 1 km

Uzasadnienie wyboru: złożona oferta spełnia wymogi postawione w SIWZ.
Kontakt:
W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z Dyrektorem Zespołu Szkół w Jaświłach w dniu 12.08.2009r. godz. 11.00
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych-dział VI „Środki ochrony prawnej”………………………………..
Podpis przedstawiciela zamawiającego

Do wiadomości :
1 . tablica ogłoszeń
2. strona internetowa www.zespolszkol.jaswily.pl
3. a/a

#LINKS#

  Oficjalna witryna Zespołu Szkół w Jaświłach
(c) Jacek, 1999-2013


     
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry
/